Kategorien “in English”

Der er nu 4 inlæg i kategorien “In English”. Jeg vil oversætte det vigtigste af det gamle og skrive alle nye indlæg i en engelsk version også. Så tjek regelmæssigt.