Mere nyt/more news

Nu er der kommet noget tekst på i “Om Deborah”!/There’s now some text in “About Deborah”. Enjoy!