Igen…

Så fandt de en mere af de savnede unge mennesker, også dennegang som i tidligere tilfælde, var vedkommende druknet.