Deadline

De skal være færdige med deres roderier og sporarbejde den 30. november. Det betyder, at der ikke er tid for at holde weekend. Her for lidt siden hoppede det stakkels hus igen i sin grundvold og jeg styrtede ud for at se, hvad der adstedkom den larm…… Der var basis for endnu en monstermaskine som det ses. Der sker nu også meget dernede nu. Hvor det i starten bare lignede uorganiseret kaos, så er der faktisk facon på det nu, og man kan da se, det rykker 😉