Trinny og Susannah

Mine fashionguru’er har fået en hjemmeside. Jubiii! Jeg har længe gerne ville skrive til dem, nu kan jeg. Hivs du aldrig har set nogen af deres udsendelser, så er det synd for dig. For de er geniale. Nogen andre har overtaget deres show på BBC, og jeg har næsten aldrig været med til større dødssynd. Har også skrevet om det på min gamle blog (som om Guderne vil kommer op igen i det nye år). Ved nærlæsning på netter fremgår det, at BBC har solgt Trinny og Susannah til ITV, og derfor har Lisa Butcher og Mica Paris overtaget “What not to wear” på BBC. Fint nok, jeg kan alligevel ikke se programmet her mere, efter BBC har nedlagt BBC Prime og nu delt op i BBC Entertainment og flere andre kanaler, hvoraf der kun fås Entertainment her i DK så vidt vides. Rigtig dårligt er det også, men det er en anden snak.

Anyway, heldigvis har Trinny og Susannah skrevet et utal af bøger om tøj om hvad der klæder hvem. Jeg har selv to af dem og glæder mig til at praktiserer endnu mere jo flere kilo, jeg får tabt (det går den rigtige vej). Måske tror du, at du klæder dig rigtig, men det er langt fra sikkert du ifører dig, hvad der passer bedst til din kropsform og får fremhævet, hvad der skal fremhæves. Så uanset hvad så er de to damer værd at stifte bekendtskab med.

På mit TV kører der en amerikansk version af det originale program og selvom de også gør det godt, så er det altså ikke Trinny og Sushanna’s regler de kører efter. For mig duer det her kun med dem. Det var og er deres show og deres koncept og dem vi har lyst til at lytte til i den sammenæng. Så må vi se, om vi får deres nye show at se i DK. Det er nok tvivlsomt desværre.

In English:

My fashion gurus now have a website. Weeei! I been wanting to write them for ages. Now I can. If you have never seen one of their shows, that’s your loss. They’re brilliant. Someone else have taken over their show on BBC, and I’ve hardly been the wittness to a greater sinn than this. I did write about this on my old blog as well (that will be back in the new year, God willing). In reading on the net, I’ve found out, that BBC has sold Trinny and Susannah to ITV, and that’s why Lisa Butcher and Mica Paris has taken over “What not to wear” on BBC. Well so be it, I can’t see the programme here anymore after BBC has closes BBC Prime and cut the programmes up into severeal more channels – among them BBC Intertainment which is the only one found here in DK, as far as I know. It has become SO bad, but that’s another story.

Thankfully Trinny and Susannah has written several books on clothes and what is suitable for whom. I have two of the books myself and I’m looking foward to practise even more, when I loose even more weight (things are heading in the right direction). You might think, you dress the right way, but it’s far from certain, aht you’re doing your body any favours. So no matter what, the to ladies are worth getting to know.

There is an American version of the original programme, and even though they do a good job of it, they’re not following Trinny and Sushanna’s rules. It’s ot working for me. This was their concept and their show and they are the ones we want to see. do this. We’ll have to see if the new show will appear on Danish television. But unfortunately I doubt it.