Update om min søgen/on my search!


Min biologiske mor Hildegard Charlotte Weide

Det er ved at være længe siden, jeg har skrevet noget om min søge efter min rødder. Det er der en meget simpel forklaring på. Der er ikke sket noget! Jeg har gjort lidt. Har blandt andet haft en sød dames hjælp i forhold til at prøve at finde ud af mere om mine bedsteforældre i Tyskland, og har også været i forbindelse med lidt mennesker i forhold til min biologiske far – altssammen uden held.

De sagde for 1½ år siden, at de var ved at omlægge arkiverne (med hensyn til mine bedsteforældre) så der var ventetid. Den tid er jo så for længst gået, og det virker som om vi bliver holdt hen. Hende der hjælper mig, har samme erfaring i forhold til andres søgen, og jeg er så sur! Det er bare ikke i orden. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal gøre! Vi har skrevet, ringet, skrevet og ringet og forfra igen og intet sker. Hvor klager man sin nød??

Så er der hele spørgsmålet om min biologiske far. Stadig intet nyt der, udover jeg nu prøver at poste en poster i nogle grupper på facebook, og så må vi se. Nu har jeg lige fået at vide, at der ikke er nogen let vej andet end at tage og indskrænke det og så prøve at ringe rundt. Vi taler mange, mange tusinder, hvis ikke mere. Nu må vi se, det virker helt uoverskueligt og jeg kan ikke se, hvor jeg skal få dels tiden og dels kræfterne til det fra. Men jeg må prøve så godt jeg kan, og så må vi se. Nu har jeg postet de indlæg ihvertfald.

Der er meget mere at sige om emnet og også hele adoptionsdebatten som bliver ved at flyde i mere eller mindre kønne strømme rundt omkring. Det er snart svært at vide, hvad man skal synes om det. Der er lige så mange meninger, som der er adopterede og adoptivfamilier og biologiske forældre. Det der gør det svært er jo, at hver eneste barn og de berørte har en særlig historie og derfor er det som med meget følsomme emner svært at lave generelle regler, hvilket man jo dog er nødt til i systemer.

Look below for the English version:
——————————————————————————————————


My biological mother Hildegard Charlotte Weide

It has been some time since I’ve written about the search for my root. It has a simple explanation. Nothing has happend! I’ve done a little. Among other things I’ve have been trying to get information about my Grandparents in Germany and I’ve also been in touch with people in terms of finding my biological father – all to no awail.

At about 1½ year ago they said they were changing the archives (in terms of my Grandparents) so there was waiting due. That time has passed long ago and it seems as if we’re been giving the rund around. The lady helping med has the same expirience with some other people she is helping and I’m so mad! This is not okay. I really don’t know where to turn! We have written, called, written and called and all over and nothing happens. What to do??

Then there is the whole thing aoubt my biological father. Still no news there, apart from me trying to post a poster in some groups on facebook and then we’ll see. I’ve been told that there is no easy way other than to narrowing it down and start calling people. We’re talking thousands if not a lot more. I can even find phone number for them. So we’ll have to se. It seems just too overwelming and I can’t see where I would get the time for one and secound the energy to do all of that. But I’ll try as much as I can, and we’ll see. Now at least I’ve posted those posters.

Theres so much more to be said on the supbject and also the whole adoptiondebat which continues to flow in more or less nice steams all over. It’s difficult to know what to think of it all. There are as many views as there are adoptees and adoptionfamilies and bilogical parents. What makes it very difficult is that every child and involved parties have a special storie and therefore it is with this as with very sensitive issues, difficult to make general rules, as you have to in systems.