Jeg tror/I believe

Jeg tror på nedenstående. Det var noget, jeg så i en udsendelse om Lægen Peter Jepson-Young, og det talte til mig fra starten af, og sagde lige hvordan jeg har det med de ting. Peter Jepson-Young døde af AIDS i 1992.

Trosbekendelse af Peter Jepson-Young (1957-1992):

Jeg modtager og opsuger al jordens kraft
for at styrke min krop

Jeg modtager og opsuger al solens energi for
at holde mine tanker skarpe og klare

Jeg modtager og opsuger alt havets livskraft
for at rense min krop og få liv

Jeg modtager og opsuger al vindens kraft
for at rense mit sind og få styrke til at finde mening

Jeg modtager og opsuger al himlens mystik
for jeg er en del af dette mægtige ukendte

Jeg tror på at Gud er alle disse elementer og deres forenede kraft.
Fra disse elementer er jeg kommet, til dem
skal jeg vende tilbage, men energien
der er mig, vil aldrig gå tabt

In English:

I believe this. It was something I saw when I saw a television programme about Lægen Peter Jepson-Young, and it was just so much me, from the very start, and is a very precize account of how I feel about it. Peter Jepson-Young died of AIDS in 1992.

lige-hvor-mor-ligger-270407.jpg

Affirmation by Peter Jepson-Young (1957-92)

I accept and absorb all the strength of the earth
to keep my body hard and strong;

I accept and absorb all the energy of the sun
to keep my mind sharp and bright;

I accept and absorb all the life force of the ocean
to cleanse my body and bring me life;

I accept and absorb all the power of the wind
to cleanse my spirit and bring me strength of purpose;

I accept and absorb all the mystery of the heavens,
for I am a part of the vast unknown.

I believe God to be all these elements, and the force that unites them;
And from these elements I have come, and to these elements I shall return;
But the energy that is me will not be lost.