Adoption: Enlige, ventetider, idenditet m.m.

Det bliver tiltagende sværere for enlige at adoptere. De lande, der giver børn til adoption mellem enlige prioriterer ikke de enlige på lige fod med par. Og sålænge, der er par nok, så ser det sort ud. Kun Vietnam og Tjekkiet prioriterer enlige på lige fod. Og det ser endda ud til, at Vietnam følger trop med Kina, der helt har lukket for muligheden.

Derudover er der generelt færre børn til adoption i det hele taget, hvilket betyder at ventetiderne kan blive helt op til 3 år.

Dertil kommer hele spørgsmålet om homoseksuelles ret til adoption. Der er tvivl om, hvorvidt det vil få den gennemslagskraf, der fra nogens side er ønsket, da der kan opstå den situation, at donorlandende siger fra. Det lyder jo ikke helt hen i vejret, når de siger nej til enlige også.

Jeg er som det vides selv adopteret, og selvom jeg har haft en god familie, så er der rigtig mange ting, man skal forholde sig til som adopteret. Bl.a. får langt de fleste adopterede en idenditetskrise af rang. Det gjorde jeg også, og det kan tage lang tid at finde ud af, hvor man egentlig hører til og hvem man er.

Jeg tør slet, slet ikke tænke på, hvor jeg ville have været, hvis jeg overni resten, skulle have forholdt mig til, at jeg havde et sæt homoseksuelle forældre også…. Selvom det er meget moderne at være meget tolerante, overfor stort set hvad som helst, så er det dog stadig ikke helt almindeligt og er for mig at se, at pådrage barne yderligere byrder og evt. problemer. Altså udfra barnets tarv, et klart nej. At jeg måske ville have det bedre der, end på et børnehjem, er sandt, men stadig er jeg ikke overbevist. En ting er det, at man kan have i en given situation, noget helt andet er bevidst, og som udgangspunkt at sætte et barn i en given situation.

Links/kilder

  • Dr.dk – Enlige får endnu sværere ved at adoptere
  • Dr.dk – Øget ventetid på adoption
  • Dr.dk – Flertal med forbehold for homoseksuel adoption
  • Heresyblog – Homoseksuelle skal ikke have ret til at adoptere
  • Berlingske Tidende – Homoseksuelle får svært ved at adoptere, trods forventet lov